Ιδιαίτερα βιβλία ευχών απο Plexiglass .

Κάθε βιβλίο ευχών κατασκευάζεται στο θέμα που επιθυμεί ο πελάτης. Στέλνεται ηλεκτρονικά προσχέδιο προς έγκριση πριον την υλοποίηση, απαραίτητος ζητούμενος χρόνος για την ηλοποίηση της κάθε κατασκευής είναι 10 ημέρες ΕΡΓΑΣΙΜΕΣ.

Δεν υπάρχουν αλλά πρoϊόντα