Μεταλλικά μονογράμματα κρεμαστά ή σε χάντρα , σε πολλούς χρωματισμούς και σε πολλά μεγέθη , με στράς ή απλά

Πίνακας Χρωματισμού μετάλλου

 Χρώματα

 Χρώματα

Δεν υπάρχουν αλλά πρoϊόντα